Tomografia komputerowa

Tomograf

Urządzenie do badań nieniszczących umożliwiające kontrolę i identyfikowanie wad materiałowych z dokładnością mikrometryczną oraz weryfikację poprawności działania urządzeń i zespołów maszyn. Urządzenie to pozwala na pomiary nawet bardzo złożonych przedmiotów z powierzchniami lub elementami trudno dostępnymi lub nawet niewidocznymi oraz przeprowadzenie analizy:

  • 3D geometrii przy współpracy z modelami 3D CAD,
  • wad materiałowych, wtrąceń i porowatości,
  • wirtualnej zespołów i wyrobów wraz z kontrolą ich geometrii.

Komentarze są wyłączone.