Magnetyczna pamięć metalu

MPM

W stalowych elementach maszyn i konstrukcji poddawanych działaniu obciążeń zmiennych (cyklicznych lub wibracyjnych) następuje nieodwracalna zmiana namagnesowania w strefach koncentracji naprężeń. Jak powszechnie wiadomo, istnienie takich stref wywołuje i przyspiesza procesy destrukcji, takie jak korozja, pękanie zmęczeniowe, pełzanie.

Posiadana aparatura pomiarowa umożliwia dokonanie oceny stanu naprężeń części maszyn i konstrukcji z wykorzystaniem pasywnej, nieniszczącej magnetycznej metody diagnostyki stanu naprężeniowo-odkształceniowego materiału, opartej na rejestracji i analizie rozkładu własnych pól magnetycznych. Umożliwia dokładne określenie lokalizacji obszarów koncentracji naprężeń, stanowiących potencjalne źródła uszkodzeń zmęczeniowych i określenie rzeczywistego stanu wytężenia zmęczeniowego badanego elementu oraz wykrycie istniejącym w nim pęknięć i innych wad struktury materiału. Jest to metoda diagnostyki, pozwalająca stosunkowo szybko określić strefy wad metalu w nowych wyrobach, a także z wysoką dokładnością wykryć uszkodzenia w pracujących urządzeniach, co umożliwia podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych.

Badanie metodą magnetycznej pamięci metalu urządzeń, w których wystąpiła awaria, skraca czas diagnostyki przed naprawami ponieważ szybko lokalizuje strefy, które należy bardziej szczegółowo przebadać innymi metodami (np. ultradźwiękowo). Metoda nie wymaga namagnesowania badanego elementu, ani specjalnego przygotowania jego powierzchni do badań, co szczególnie predysponuje ją do badań złączy spawanych.

Komentarze są wyłączone.