Mikrotwardość, nanotwardość, odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania

Właściwości warstwy wierzchniej w istotny sposób wpływają na niezawodność i możliwości eksploatacyjne maszyn. Posiadana aparatura pozwala między innymi na wyznaczenie takich parametrów cienkich powłok jak mikrotwardość oraz moduł Younga.

Stosowana metoda pomiaru polega na pomiarze w sposób ciągły siły obciążającej i zagłębienia wgłębnika podczas obciążania i odciążania badanej próbki. Po każdym pełnym cyklu kreślony jest wykres siły oddziaływania wgłębnika w funkcji jego przemieszczenia, będącego głębokością penetracji. Dzięki układowi pozwalającemu na bardzo dokładne pozycjonowanie próbki badanej, możliwe jest precyzyjne wyznaczenie miejsca dokonywania pomiaru. Dokładny pomiar siły działania wgłębnika i jego pozycjonowania przekłada się na możliwość wykonywania pomiarów np. cienkich powłok na małych obszarach. Urządzenie ma także możliwość pomiarów twardości metodą Vickersa.

Komentarze są wyłączone.