Tribologia

Tribometr

Posiadana aparatura umożliwia przeprowadzanie badań właściwości tribologicznych środków smarowych jak smary stałe, oleje czy też smary plastyczne. Znajdujące się na wyposażeniu stanowiska narzędzia pomiarowe pozwalają też na prowadzenie badań odporności na zużycie i zarysowanie (tzw. scratch-test) materiałów używanych na współpracujące ślizgowo elementy maszyn, a także na wykonywanie badań właściwości adhezyjnych i nanotwardości powłok.

Możliwe jest prowadzenie badań właściwości tribologicznych par trących w następujących układach:

  • Ball-on-Disk
  • Disc/Plate-on-Disc/Plate
  • Intender-on-Plate
  • Crossed Cylinders
  • 4-Ball Test

Zastosowanie dodatkowych narzędzi pomiarowych pozwala na prowadzenie szerszych badań, jak chociażby pomiar rezystancji elektrycznej złącza czy emisji akustycznej. Ponadto posiadany system pozwala także na pomiar nanotwardości czy modułu Younga.

Powyższe testy mogą być prowadzone w warunkach tarcia suchego lub smarowanego oraz w temperaturze otoczenia lub przy wstępnie ustalone temperaturze czynnika smarującego. Badania prowadzone zgodnie z wymogami norm: ASTMD2981, ASTMD3704, ASTMG77 i ASTMD2714.

Komentarze są wyłączone.