Termografia i analiza temperaturowa

Termografia

Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni, a więc przy użyciu fal elektromagnetycznych o długości od ok. 0,9 do 14 μm. Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Pomiar taki nie wymaga oświetlania badanych elementów zewnętrznym źródłem światła. Pozwala za to na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Taki sposób pomiaru pozwala na bezstykową kontrolę procesów technologicznych, w których panują wysokie temperatury . Możliwe jest też wyszukiwanie anomalii temperaturowych mogących sugerować nieprawidłową pracę badanego elementu maszyny. Termogramy ruchomych części dostarczają ważnych informacji na temat ich zużycia, a zwiększone tarcie bezpośrednio przekłada się na wzrost temperatury, możliwy do obserwacji przy użyciu kamer termograficznych.

Komentarze są wyłączone.