Badania wibracyjne

System wibracyjny

System wibracyjny składający się z wibratora elektrodynamicznego, komory wibracyjnej i układu sterowania, umożliwia przeprowadzanie badań elementów maszyn pod kątem jakości ich pracy w warunkach drgań. Możliwa jest symulacja obciążeń i przebiegów rzeczywistych albo badania w konkretnych narzuconych warunkach.

Na stanowisku możliwa jest też obróbka wibracyjna rzeczywistych elementów maszyn, jak również prowadzenie przyspieszonych badań zmęczeniowych w zakresie odkształceń zarówno sprężystych jak i odkształceń sprężysto-plastycznych (wysoko i niskocyklicznej wytrzymałości zmęczeniowej).

Komentarze są wyłączone.