Metalografia

Metalografia

Badania metalograficzne mogą być prowadzone przy użyciu dwóch mikroskopów sprzężonych z komputerem klasy PC, co umożliwia ogląd próbek zarówno przy użyciu okularu, jak i na ekranie monitora, a także dokonywanie zapisu obrazów w formie plików graficznych.

Pierwszy z dwóch posiadanych mikroskopów jest wyposażony w obiektywy o powiększeniu odpowiednio x4, x10 oraz x40, a także kamerę kolorową z matrycą CMOS o rozdzielczości 3.2Mpx. Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu pozwala zapisywać na dysku komputera oprócz zdjęć badanej próbki, pliki z danymi kalibracyjnymi.

Drugi z posiadanych mikroskopów oprócz podstawowego obiektywu o powiększeniu 20x posiada dodatkowo trzy obiektywy o powiększeniach odpowiednio 10x, 50x oraz 100x. Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu pozwala też na pomiar i inspekcję obserwowanej geometrii 2D, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru geometrii okręgów, odległości oraz kątów.

Komentarze są wyłączone.