Badania statutowe

Tematy badań statutowych realizowanych w laboratoriach Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) w 2017, 2018 oraz 2019 r.:

1. Inżynieria powierzchni – modelowe i eksploatacyjne zagadnienia technologii obróbki powierzchniowej.

Komentarze są wyłączone.