Wykaz osiągnięć naukowych


  • P. Pawlus, W. Żelasko, R. Reizer, M. Wieczorowski: Calculation of plasticity index of two-process surfaces. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2017, Vol 231, Issue 5, p. 572-582
  • A. Lenart, P. Pawlus, A. Dzierwa, J. Sęp, K. Dudek: The effect of surface topography on dry fretting in the gross slip regime. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17 (2017) p. 894–904
  • M. Korzynski, T. Żarski: Slide diamond burnishing influence on of surface stereometric structure of an AZ91 alloy. Surface & Coatings Technology, 307 (2016) 590–595
  • K. Korzynska, T. Żarski: Model potęgowy kulkowania strumieniowego stopu AZ91. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 5, s. 065 – 072
  • A. Palczak: Analiza możliwości poprawy struktury stereometrycznej powierzchni elementów wykonanych w technologii DMLS. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 5, s. 085 – 092
  • T. Żarski, K. Korzynska: Model liniowy kulkowania strumieniowego stopu AZ91. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 5, s. 105 – 114
  • W. Żeglicki: Obróbka przetłoczno-ścierna stopu aluminium 2017A. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 5, s. 115 – 122
  • A. Dzierwa, R. Reizer: Modeling of changes in surface topography in dry sliding conditions. Tribologia, 3 (2016) p. 61-70
  • M. Drabczyk, B. Kruczek: Wpływ dodatku materiału nieprzetwarzalnego na wytrzymałość na rozciąganie folii LDPE. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 4, s. 73 – 78
  • B. Kruczek: Elastooptyka a metoda elementów skończonych jako narzędzia do analizy naprężeń. Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 4, s. 85 – 94

Komentarze są wyłączone.