Struktura


CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Dyrektor: dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: kaziadudek@o2.pl
telefon: +48 17 851 85 82


Jednostki organizacyjne:

1. LABORATORIUM NIEKONWENCJONALNYCH TECHNIK WYTWARZANIA
Kierownik: mgr inż. Wojciech Żeglicki
e-mail: zeglicki@ur.edu.pl
telefon: +48 17 851 85 89

2. LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Kierownik: dr inż. Kazimiera Dudek
e-mail: kaziadudek@o2.pl
telefon: +48 17 851 85 82

3. LABORATORIUM MIKROPROJEKTÓW
Kierownik: mgr inż. Mateusz Drabczyk
e-mail: mat.drabczyk@gmail.com
telefon: +48 17 851 85 89


Szczegółowy zakres zadań naukowych i badawczo rozwojowych podejmowanych przez poszczególne laboratoria wchodzące w skład Centrum Innowacyjnych Technologii to:

 • badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, proekologicznych technologii wytwarzania, technik rapid prototyping, rapid manufacturing i reverse engineering, a także mechatroniki i inżynierii powierzchni;
 • prace nad rozwojem innowacyjności produktów i procesów wytwarzania takie jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, rozwijanie technologii warstwy wierzchniej;
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych;
 • badania właściwości użytkowych, szczególnie mechanicznych, zmęczeniowych i tribologicznych, elementów, węzłów i zespołów maszyn głównie elementów aparatów latających, ale również na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, elektromaszynowego i rolno-spożywczego;

W ramach przedstawionej tematyki prowadzone są następujące badania:

W ramach przedstawionej tematyki prowadzone są następujące badania:

 • z zakresu badań właściwości materiałów i wyrobów:

  • właściwości mechanicznych metali i stopów, w szczególności badania wytrzymałościowe, zmęczeniowe, badania naprężeń;
  • właściwości użytkowych takich jak trwałość, odporność na różne rodzaje zużycia, odporność na korozję elementów maszyn wytwarzanych różnymi niekonwencjonalnymi metodami technologicznymi;
  • właściwości tribologicznych różnych materiałów i węzłów kinematycznych po badaniach stanowiskowych i eksploatacyjnych;
 • z dziedziny kształtowania ubytkowego (obróbki):

  • badania niekonwencjonalnych procesów obróbkowych pod kątem ich efektywności i możliwości ich wdrażania przemysłowego;
  • prace nad nowymi technologiami wytwarzania elementów maszyn, w tym nad technologiami proekologicznymi;
  • projektowanie konstrukcji i wykonywanie innowacyjnych narzędzi, przyrządów i stanowisk obróbkowych dla potrzeb przemysłu;
  • badania modelowe, doświadczalne, symulacyjne i optymalizacyjne procesów wytwarzania w tym procesów obróbki ubytkowej, procesów umacniania i technologii poprawiających właściwości użytkowe;
  • prace w celu podniesienia walorów eksploatacyjnych i użytkowych wyrobów przemysłowych;
 • w obszarze komputerowego wspomagania procesów wytwarzania:

  • badania możliwości komputerowego wspomagania różnorodnych procesów wytwa­rzania (projektowania i obróbki);
  • modelowanie bryłowe i powierzchniowe zespołów mechanicznych i generowanie odpowiednich programów sterujących obrabiarki CNC;

Komentarze są wyłączone.