Seminarium: „Badania materiałów z wykorzystaniem techniki radiografii cyfrowej oraz spektrometrii XRF”

Zaproszenie na seminarium:

„Badania materiałów z wykorzystaniem techniki radiografii cyfrowej oraz spektrometrii XRF”


Miejsce:
budynek Centrum Innowacyjnych Technologii
Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów

Data i godzina: 21.11.2017, godzina 9:00

Plan seminarium:

8:30  –  9:00 – Rejestracja uczestników

9:00  –  9:30 – Przywitanie uczestników

9:30  –  11:30 – Prezentacje – Zastosowani  techniki radiografii cyfrowej w badaniach materiałów:

  • Wprowadzenie do techniki radiografii cyfrowej. – Jakub Kowalczys, PCB Service
  • High resolution, wireless, portable DRX-Plus detectors – Jacques Roussilhe, Brian S. White, Eric Fallet, Carestream NDT
  • Zastosowanie radiografii cyfrowej w badaniach odlewów na wybranych przykładach – Robert Kordowski, W50 NDT Manager; Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o.
  • Badania komponentów z użyciem tomografu rentgenowskiego – Andrzej Ciećko, Materials Laboratory Engineer, Computer Tomography, BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o.

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa (w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii)

12.00 – 13:00 – Prezentacje: Zastosowanie Spektrometrii XRF w badaniach materiałów

  • Wprowadzenie do techniki badań spektrometrii XRF oraz OES – Tomasz Płóciennik,  PCB Service
  • Technologies of tools for PMI inspection – Mario Angona, Oxford Instruments

13:15 – 14:15 – Obiad (Hotel Prezydencki)

14:30 16:30:  – Warsztaty prowadzone przez PCB Service (2 grupy warsztatowe)

  • 14:30 – 15:30 – 1. grupa – radiografia cyfrowa
  • 14:30 – 15:30 – 2. grupa – spektrometria XRF
  • 15:30 – 16:30 – 1. grupa – spektrometria XRF
  • 15:30 – 16:30 – 2. grupa – radiografia cyfrowa

Czas trwania poszczególnych warsztatów to ok. 60 min.

16:30 Pożegnanie uczestników

Przy rejestracji uczestników (recepcja) będą dostępne listy osób w poszczególnych grupach warsztatowych.

Seminarium

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.