Seminarium „Badania możliwości poprawy wybranych właściwości elementów wytwarzanych techniką DMLS za pomocą niekonwencjonalnych metod obróbki wykańczającej”


Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn

Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

ma zaszczyt zaprosić na otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Arkadiusza Palczak

pt.

Badania możliwości poprawy wybranych właściwości elementów wytwarzanych techniką DMLS za pomocą niekonwencjonalnych metod obróbki wykańczającej

które odbędzie się w czwartek, 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:00

w sali nr 7 budynku Centrum Innowacyjnych Technologii

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.