Seminarium naukowe „Badanie możliwości poprawy właściwości zmęczeniowych elementów cienkościennych z koncentratorami naprężeń”


Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn

Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

ma zaszczyt zaprosić na otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Bartosza Kruczka

pt.

Badanie możliwości poprawy właściwości zmęczeniowych elementów cienkościennych z koncentratorami naprężeń

które odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 15:00

w sali nr 7 budynku Centrum Innowacyjnych Technologii

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.