Zaproszenie do zwiedzania Centrum w ramach III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Centrum Innowacyjnych Technologii ma zaszczyt zaprosić na prezentację aparatury naukowo- badawczej w ramach III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Prezentowane w centrum specjalistyczne maszyny i urządzenia pomiarowe sprawiają, że Centrum stanowi jedyną tego rodzaju bazę naukowo – badawczą  w południowo – wschodniej części kraju, która w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in.: badań warstwy wierzchniej i rozwoju inżynierii powierzchni oraz badaniami nad niekonwencjonalnymi technologiami wytwarzania.

Centrum stanowi również wsparcie dla ośrodków zajmujących się zagadnieniami budowy i eksploatacji maszyn. Działalność CIT jest ukierunkowana głównie na potrzeby przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, ale również elektromaszynowego, samochodowego i rolno–spożywczego. W ramach Centrum funkcjonują 3 Laboratoria: Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania, Badań Materiałów i Wyrobów oraz Laboratorium Mikroprojektów.

Dzień otwarty: 12.05.2016 (czwartek)
Godziny otwarcia: 9:00 – 12:00

Zapraszamy!

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.